KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti 2022 - 2026

garant: Zdeňka Blišťanová

předseda: Jitka Kaňovská

tajemník: Alena Kalinová (alena.kalinova@mujes.cz)

členové: Markéta Procházková, Petra Malinková, Renata Plevová,Vlasta Horáčková, Iveta Malá, Lenka Sedláčková

Zjednodušená náplň činnosti: Zajišťuje společenské akce typu vítání občánků, návštěvy jubilantů, setkání důchodců, monitorování realizace Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026; provádění dohledu nad aktualizací Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026 a další.