Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ KUNĚTICE

(pořizováno zkráceným postupem podle §55a a §55b stavebního zákona)

Veřejná vyhláška

dokumentace je k dispozici v sekci "ke stažení" níže

vyvěšeno od 21.1.2024 do 5.3.2024