Územní plány obcí

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Změny č. 1 ÚP Vidnava - veřejné projednání

Pořizováno zkráceným postupem podle ust. §55a a 55b stavebního zákona

Celá dokumentace (.zip) je k dispozici na této stránce v sekci "ke stažení" níže. 

Veřejná vyhláška

Textová část

Vidnava-změna č.1- odůvodnění-návrh pro VP-listopad 2022

Vidnava-změna č.1-natura

Vidnava-změna č.1-návrh pro VP-listopad 2022

Vidnava-změna č.1-SEA

Vidnava-změna č.1-vyhodnocení vlivů-návrh pro VP-listopad 2022

Vidnava-změna č.1-změnový text-návrh pro VP-listopad 2022

Grafická část

I-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ     legenda

I-2_HLAVNÍ VÝKRES     legenda

I-3_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY     legenda

I-4_VÝKRES VPS     legenda

II-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES     legenda

II-3_VÝKRES ZPF     legenda

vyvěšeno od 12.12.2022 do 26.1.2023 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Jeseník - veřejné projednání

Pořizováno zkráceným postupem podle ust. §55a a 55b stavebního zákona

Celá dokumentace (.zip) je k dispozici na této stránce v sekci "ke stažení" níže. 

Veřejná vyhláška

Textová část

Jeseník-změna č.2-návrh pro VP-prosinec 2022

Jeseník-změna č.2-odůvodnění-návrh pro VP-prosinec 2022

Jeseník-změna č.2-změnový text-návrh pro VP-prosinec 2022

Grafická část

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ

2 HLAVNÍ VÝKRES

3 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

6 KOORDINAČNÍ VÝKRES

7 KOORDINAČNÍ VÝKRES - DOPRAVA

vyvěšeno od 16.1.2023 do 8.3.2023